Over mij...

Deze site is ontstaan uit mijn afstudeeronderzoek aan de pabo Arnhem. In de zoektocht naar een product waarmee kinderen zelfstandig tot een goede onderzoeksvraag zouden kunnen komen is deze site tot stand gekomen. Wat is nou toegankelijker dan een website die overal te openen is, zowel op school als bij de kinderen thuis. 

 

Het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek is afkomstig uit de wensen van de school waar ik mijn afstudeerstage loop, de Roncallischool te Velp. Een school waar veel aandacht aan het onderzoekend leren besteed wordt. Eens per jaar komt er een groot project terug waarbij het onderzoekend leren centraal staat. Hier hebben ze zelfs een eigen stappenplan voor, zoals die op de startpagina te zien is. Binnen dit proces werd het maken van een goede onderzoeksvraag zowel door de kinderen als de leerkrachten als lastig ervaren. Zo is de vraag naar een goede ondersteuning hierin ontstaan. Een ondersteuning waarmee de kinderen zelfstandig kunnen werken en die ook nog te gebruiken is nadat ik, als LIO-student, verdwenen ben. 

 

Bij het tot stand komen van deze site heb ik veel inspiratie gehaald uit de samenwerking die mijn stageschool heeft gehad met het WKRU Nijmegen(Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit). Een samenwerking waar veel aandacht is geweest voor het onderzoekend leren. Daarnaast is er ook een bijeenkomst geweest met aandacht voor het maken van een goede onderzoeksvraag. De boeken van het WKRU, 'Wetenschappelijke doorbraken de klas in!' (Peeters, Meijer, Verhoeff), bevatten veel van de besproken theorie en zijn tevens een goede inspiratie bron geweest bij het tot stand komen van deze site.

 

Tot zover het tot stand komen van www.test-je-onderzoeksvraag.nl

 

 

Mathijs Zwanenburg

Contact: mathijszwanenburg@hotmail.com